Edukacja Tłumacz  

Prawo po naszej stronie

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że praworządność to jeden z filarów społeczeństwa nie tylko naszego państwa, lecz również mnóstwa innych. Praworządność gwarantuje wysoką wygodę funkcjonowania dla obywateli, którzy mają gwarancję tego, że różnorakie konflikty będą rozwiązywane sprawiedliwie, kryminaliści skutecznie osądzani, a na wyroki sędziów nikt nie będzie miał zgubnego wpływu. Oczywiście dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jedyne cechy praworządności – jest ich znacznie więcej. W obecnych czasach jest to zagadnienie, które z całą pewnością należy regularnie poruszać. Bez praworządności nie byłoby bowiem dobrze funkcjonującego społeczeństwa – jest to swoisty fundament, na którym buduje się nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz poczucie bezpieczeństwa. Z tego powodu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić na krótki wywód odnośnie poszczególnych znaków szczególnych praworządności.

Wolne media

Dobrze mieć mieć świadomość, że praworządność nie wiąże się tylko i wyłącznie ze skutecznym działaniem organów sądowniczych, ale także należy zwrócić uwagę na różnego rodzaju kwestie czysto społeczne. Pośród nich wyszczególnić trzeba bez najmniejszej wątpliwości wolność mediów, które muszą działać sprawnie, cechować się niezależnością i nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczane czy cenzurowane przez państwo ani inne czynniki. Jest to gwarancja tego, że obywatele mają dostęp do informacji z różnych źródeł, do opinii oraz reportaży niezależnych dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale także w znacznie szerszym ujęciu właśnie praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle przykrym i zgubnym, który godzi w praworządność, na jaką zasługują wszyscy obywatele.

Wolność zgromadzeń

Następnym niewątpliwie kluczowym czynnikiem praworządności jest wolność do organizowania różnego rodzaju protestów, marszów oraz innych form poparcia lub sprzeciwu różnorakim zjawiskom, najczęściej powiązanych z działaniami obecnej władzy. Niezwykle ważne jest to, aby obywatele mieli prawo nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju poczynaniami rządu zgadzają lub nie – jest to potężny filar zarówno praworządności, jak i demokracji.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Aby obywatele mogli mieć satysfakcję z pełni swoich praw oraz mieli możliwość dokonywania pewnych urzędowych czynności, kluczowe są należycie funkcjonujące urzędy. Każdy z nas ma do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie pojawiają się pewne sprawy, które należy w takowych rozwiązać – urzędnicy nie mogą być zatem skorumpowani i nikt nie powinien w jakimkolwiek stopniu wpływać na ich funkcjonowanie.

Równość względem prawa

Nikt nie może być “lepszy” jeśli chodzi o sprawy karne. Każdy z nas powinien opierać swoje działania na tych samych zasadach, ponosić identyczną odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której istnieją równi i równiejsi wobec prawa – mamy wtedy do czynienia ze znaczną skazą na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że każdy z nas zasługuje na sprawiedliwy proces i odpowiedniego prawnika, niezależnie od tego, o jaką dokładnie sprawę chodzi. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy zdecydować się również na zatrudnienie zaufanego specjalisty w tym zakresie. Na prawników również władza nie może w jakikolwiek sposób mieć wpływu, ponieważ kłóci się to z ideą praworządności.

Wolne wybory

Podejmowanie decyzji odnośnie skład uobecnego rządu to jedna z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Kiedy w kraju nie mogą odbyć się wolne wyboru, to nie można oznajmić, że żyjemy w wolnym państwie, jeśli ten jest zadeklarowany jako kraj demokratyczny – mówimy chociażby o Polsce. Z pewnością każdy prawnik to stwierdzi. W obecnych realiach trudno zwizualizować sobie komfortowe funkcjonowanie w kraju, w którym władza nie jest wybierana za pośrednictwem wolnych wyborów – spójrzmy między innymi za naszą wschodnią granicę i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Praworządność jest potrzebna

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność to jeden z najbardziej kluczowych elementów funkcjonowania każdego państwa. W związku z tym należy dbać o swoje prawa i domagać się praworządności na wszelkie możliwe sposoby.

Bibliografia: kancelaria-apc.pl