Sport Tłumacz  

Jak wygląda polowanie zbiorowe?

Myślistwo jest pasją bardzo cenioną w pewnych kręgach. Mężczyźni należący do różnego rodzaju kół łowieckich z chęcią podejmują się kolejnych wyzwań związanych z tym sportem.
Polowanie zbiorowe jest najpopularniejszą jego odmianą. Ma miejsce w grupach. Warto przy tym wiedzieć, że przepisy prawa klarownie określają kiedy polowania mogą mieć miejsce, na jakie gatunki można polować oraz na jakich terenach jest to dopuszczalne.
Myśliwi często stanowią hermetyczne grupy. Czyni je to interesującymi dla osób spoza tego świata. Warto zatem poznać ich obyczaje i dowiedzieć się, jak wygląda polowanie zbiorowe.

Polowanie zbiorowe – kwestie organizacyjne

O zbiorowym polowaniu można wspominać, gdy bierze w nim udział więcej niż jedna osoba. Każde tego rodzaju przedsięwzięcie musi mieć prowadzącego. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i przestrzeganie regułów przez myśliwych. Grupa jest zobligowana do słuchania poleceń lidera.

Każde polowanie zbiorowe poprzedza odprawa. Jest to obrzęd rozpoczynająca łowy. W jej trakcie prowadzący informuje grupę o terenie, na którym następować będzie polowanie. Przekazuje także jakie gatunki są celem polowania.
W trakcie odprawy rozdysponowane zostają zadania dla poszczególnych uczestników polowania. Padają też informacje o kanałach komunikacji między grupą.

Odprawa wieńczona jest zazwyczaj przypomnieniem o regułach dotykających bezpieczeństwa i obowiązujących norm.

Polowania zbiorowe – który typ najpopularniejszy?

Występują różne rodzaje polowań zbiorowych, które definiowane są w zależności od rodzaju zwierzyny i metod prowadzenia łowów.
Polowanie może odbywać się poprzez pędzenie zwierzyny w kierunku myśliwych, którzy czekają na dogodną okazję do strzału. Nagonka stosowana jest przy użyciu specjalnie przeszkolonych psów bądź innych myśliwych.
Polowanie zbiorowe na ptaki natomiast bazuje na celowaniu w ptactwo zmierzające się w kierunku myśliwych. Upolowanie ptaka wymaga od myśliwych dużych umiejętności i należytego ocenienia trajektorii lotu zwierzęcia.
Innym często spotykanym typem polowań jest polowanie z ambon. Przeważnie angażuje dużą ilość myśliwych ustawionych na specjalnie zbudowanych platformach. Takie polowanie zbiorowe wymaga też odpowiedniego rozpoznania tras, którymi przemieszcza się zwierzyna i uprzedniego przygotowania.
Wybór typu polowania przeważnie bazuje na czynnikach obiektywnych – gatunkowi zwierzyny, obszarowi polowania i liczbie uczestników. Decyzje podejmuje prowadzący.

Jak myśliwi świętują zakończenie polowania?

Polowanie zbiorowe podsumowywanie jest zgodnie ze staropolskim obyczajem pokotem. Jest to oddanie hołdu upolowanym łupom.
Na koniec wydarzenia przedstawiany jest też raport z przebiegu polowania. Informuje on o czasie trwania, liczbie myśliwych, oraz o ilości upolowanej zwierzyny.
Jednym z głównych elementów, który wyróżnia polowanie zbiorowe, jest dbałość o zachowanie tradycji. Stosuje się w tym celu odpowiedni język, obyczaje, a często nawet ubiór. Wzmacnia to więź wewnątrz grupy i pozwala praktykować to zajęcie kolejnym amatorom łowiectwa.