Prawo Tłumacz  

Czynności notarialne, czyli w czym pomoże Ci notariusz

Każdy z nas pewnego dnia stanie w sytuacji, gdy potrzebne okaże się skierowanie do notariusza. Spis świadczeń notarialnych jest bardzo długi i zróżnicowany. Wedle zasad prawnych notariusz to profesja zaufania publicznego, w pewnych sytuacjach tytułuje się go ponadto oficjelem państwowym a także funkcjonariuszem publicznym. Jak widać, jak to niezwykle istotna rola, zatem osoba mieszcząca się na tym stanowisku musiała przejść szereg zadań przygotowujących do profesji. 

Notariusz z  Legionowa – czym się zajmuje?

Notariusz to osoba, która wyznaczana jest w sytuacji, gdy adwersarze chcą przyznać jakiemuś precedensowi formę prawną – notarialną. Jest to postać obowiązana do pilnowania prawidłowego przebiegu spraw interesanta oraz zabezpieczeniem jego praw. Notariusz to prawoznawca, który jest uprawniony do tworzenia tak zwanych aktów notarialnych, do których według polskiego prawa niezbędna jest obecność notariusza. Dodatkowo notariusz jest zobowiązany do dostarczenia petentowi wszelkich sugestii niezbędnych do zakończenia sprawy.

Oprócz obowiązków, notariusz ma również normy, które musi przestrzegać. Przykładowo nie jest uprawniony by realizować procedury notarialne, które odnoszą się do jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – obecność notariusza

Jeśli myślisz nad kupieniem nieruchomości, domu czy lokalu – konieczna będzie pomoc notariusza. W wypadku umów sprzedaży związanych z działkami notariusz ma powinność opracować akt notarialny, który zbywający się i kupujący powinni podsygnować. W wypadku oczekiwania na zdanie nieruchomości jest również możliwość poświadczenia umowy przedwstępnej. W sytuacji, kiedy sprzedający nie będzie wykonywał zobowiązań z umowy, kupujący może dochodzić swych praw na drodze sądowej.

Testament – pomoc notariusza będzie niezbędna

Według prawa testament niepotwierdzony przez notariusza jest jednakowo prawomocny, co ten poręczony. Lecz czy jest on niekwestionowany? W momencie, gdy chcemy mieć przekonanie, że nasza ostatnia wola zostanie spisana nieprzemijalnie i bezspornie, powinniśmy skorzystać z usług notarialnych. Notariusz stworzy twierdzenie notarialne, które automatycznie nabierze mocy prawnej.

Notariusz – umowa najmu

Istnieje mnogość przypadków, gdy nie myślimy o tym, żeby sporządzić umowę najmu zatwierdzoną przez notariusza. Jest to duży błąd, jaki może skutkować niedobrymi konsekwencjami w momencie komplikacji z najemcą lub posiadaczem lokalu. W sytuacji, gdy wynajmujemy komuś mieszkanie, umowa notarialna może okazać się ratunkiem, gdy nie mamy do końca ufności do lokatorów. W momencie dochodzenia roszczeń mamy dobrą podkładkę i jesteśmy chronieni prawnie. Koszty tych umów są dużo niższe, niż w sytuacji sporządzenia klasycznego aktu notarialnego.

Źródło informacji: https://notariusz-legionowo.com.pl/